Hình thức mua hàng & thanh toán

Chúng tôi có áp dụng 2 hình thức thanh toán tiền mặt và chuyển khoản.

1. Thanh toán tiền mặt:

– Việc thanh toán bằng tiền mặt cho từng đơn hàng thể hiện qua việc ký nhận chứng từ thanh toán và theo quy định của pháp luật về thanh toán.
– Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thanh toán/đã thanh toán nếu không có chứng từ ký nhận, hoặc thanh toán cho người không có giấy giới thiệu để nhận thanh toán từ Công ty chúng tôi.

2. Chuyển khoản qua ngân hàng

– Việc thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng phải theo quy định về thanh toán chuyển khoản theo luật định.

 Hình thức mua hàng:

Chúng tôi không chủ trưng bán hàng trực tuyến, website chỉ phục vụ việc cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ vv.. việc mua hàng hoặc các giao dịch sẽ được thực hiện thông qua đơn hàng, hợp đồng hoặc bằng hình thức giao dịch khác như email, đồng ý bằng miệng hoặc văn bản khác.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DELTA HÀ NỘI